Dokumenti

Dokumenti 2018. godina
Plan za 2018. god.
Financijski izvještaj za 2017
Izvješće o radu za 2017
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA
PLAN NABAVE ZA 2018.
Dokumenti 2017. godine

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI-2017
Godisnje_izvjesce 2017
Dokumenti financijskog izvještaja 2017. godina
Bilješke BIL 2017.
Bilješke Obveze 2017.
Bilješke PR-RAS 2017.
Bilješke P-VRIO 2017.
Bilješke RAS-FUN 2017.
FINA 2017 POU
Tablice zajmova 2017
Dokumenti financijskog plana 2017. godina

Financijski plan za 2017. godinu
Proračun za 2017. godinu – I. rebalans
Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi
Popis gopodarskih subjekata s kojima Učilište ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi
Dokumenti financijskog izvještaja 2016. godina:
Bilješke BIL 2016.
Bilješke Obveze 2016.
Bilješke PR-RAS 2016.
Bilješke P-VRIO 2016.
Bilješke RAS-FUN 2016.
Tablice zajmova
ZR 2016 POU FINA
Financijski dokumenti – plan – 2016. Godina
Financijski plan 2016 II 2 i 3 razina
Financijski plan -obrazloženje 2016 (1)
Plan nabave 2016.-1.
PRIHODI 2016 2 i 3 razina
PRIHODI 201
I. Izmjene Plana nabave POU 2016.-1.
II. Izmjene Plana nabave POU 2016.
III. Rebalans 2016.
Financijski plan 2014.
Plan nabave – 2014. 1.
Financijski plan 2015., s projekcijama 2016. i 2017.
Fin.plan 2015
Plan nabave 2015.
Dokumenti financijskog izvještaja:
Biljeske-bilanca-2015
Biljeske-obveze-2015
Biljeske-pr-ras-2015
Biljeske-p-vrio-2015
Biljeske-ras-fun-2015
Dokumenti financijskog izvještaja:
Godišnji financijski izvještaj za 2014.
Bilješke P-VRIO 2014.
Bilješke PR-RAS 2014.
Bilješke Obveze 2014.
Bilješke BIL 2014.
Ostali dokumenti
POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA POU NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVU KAO JAVNI NARUČITELJ
Statut
Pravilnik o bagatelnoj nabavi
ODLUKA O PROCEDURI NAPLATE PRIHODA ORGANI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA U PAZINU

Projekti

© Pučko otvoreno učilište Pazin 2019.