Dokumenti

Dokumenti 2024.

Bilješke uz financijske izvještaje 2023.

Financijski izvještaj za 2023.

Plan nabave robe, radova i usluga za 2024. godinu

Dokumenti 2023.

Godišnji plan rada i razvitka 2024.

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana POU Pazin za 2023. godinu

II. Izmjene Financijskog plana za 2023. godinu

I. Izmjene Financijskog plana POU Pazin za 2023

Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu – I. izmjene i dopune

Plan nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu – II. izmjene i dopune

Plan nabave robe, radova i usluga za 2023. godinu – III. izmjene i dopune

Plan nabave robe, radova i usluga za 2023. godinu – IV. izmjene i dopune

Plan nabave robe ,radova i usluga za 2023. godinu – V. izmjene i dopune

Dokumenti 2022.
Konačni financijski plan za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
POU obrazloženje I.rebalansa 2022.
POU I.rebalans 2022. opći dio
POU I.rebalans 2022. posebni dio

II. Izmjene Financijskog plana POU Pazin za 2022.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Dokumentacija završnog računa za 2021. godinu
Bilješke uz financijski izvještaj za 2021. godinu
Financijski izvještaj za 2021. godinu

Dokumenti 2021. godina

Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga kao i izmjene i dopune objavljuju  se na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan za 2021.
Konačni financijski plan za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
Dokumentacija završnog računa za 2020.
Bilješke uz financijski izvještaj 2020
Financijski izvještaj 2020

Dokumenti 2020. godina

Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

Financijski plan POU za 2020. godinu

I. izmjene i dopune Financijskog plana POU za 2020. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga kao i izmjene i dopune objavljuju  se na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

I. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

I. izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova za 2020. godinu

Postupci jednostavne nabave za 2020. godinu provedeni sukladno čl. 8 Pravilnika o provedbi jednostavne nabave (“Službene novine Grada Pazina” broj 09/19)

Odluka o odabiru – Radovi na sanaciji krovišta Spomen dom

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNE STRANICE

 

Dokumenti 2019. godina

Financijski plan POU za 2019. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Predlozak_PlanaNabave2019-prve izmjene

Predlozak_PlanaNabave2019-druge izmjene

Financijski izvještaj za 2019

Bilješke Financijski izvještaj za 2019

Dokumenti 2018. godina
Dokumenti financijskog izvještaja 2018. godina
Bilješke uz Financijsko izvješće za 2018.
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Plan za 2018. god.
Dokumenti 2017. godine
Financijski izvještaj za 2017
Izvješće o radu za 2017
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju u analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) naručitelj je obavezan ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna. Naručitelj je obavezan registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u EOJN (poveznica https://eojn.nn.hr/Oglasnik/)

PLAN NABAVE ZA 2018.
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI-2017
Godisnje_izvjesce 2017
Dokumenti financijskog izvještaja 2017. godina
Bilješke BIL 2017.
Bilješke Obveze 2017.
Bilješke PR-RAS 2017.
Bilješke P-VRIO 2017.
Bilješke RAS-FUN 2017.
FINA 2017 POU
Tablice zajmova 2017
Dokumenti financijskog plana 2017. godina

Financijski plan za 2017. godinu
Proračun za 2017. godinu – I. rebalans
Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi


Dokumenti financijskog izvještaja 2016. godina:
Bilješke BIL 2016.
Bilješke Obveze 2016.
Bilješke PR-RAS 2016.
Bilješke P-VRIO 2016.
Bilješke RAS-FUN 2016.
Tablice zajmova
ZR 2016 POU FINA
Financijski dokumenti – plan – 2016. Godina
Financijski plan 2016 II 2 i 3 razina
Financijski plan -obrazloženje 2016 (1)
Plan nabave 2016.-1.
PRIHODI 2016 2 i 3 razina
PRIHODI 201
I. Izmjene Plana nabave POU 2016.-1.
II. Izmjene Plana nabave POU 2016.
III. Rebalans 2016.
Financijski plan 2014.
Plan nabave – 2014. 1.
Financijski plan 2015., s projekcijama 2016. i 2017.
Fin.plan 2015
Plan nabave 2015.
Dokumenti financijskog izvještaja:
Biljeske-bilanca-2015
Biljeske-obveze-2015
Biljeske-pr-ras-2015
Biljeske-p-vrio-2015
Biljeske-ras-fun-2015
Dokumenti financijskog izvještaja:
Godišnji financijski izvještaj za 2014.
Bilješke P-VRIO 2014.
Bilješke PR-RAS 2014.
Bilješke Obveze 2014.
Bilješke BIL 2014.
Ostali dokumenti

Popis gospodarskih subjekata s kojima Pučko otvoreno učilište u Pazinu ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi – ažurirano rujan 2022.

Statut

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave 4.9.2023.

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

ODLUKA O PROCEDURI NAPLATE PRIHODA

TIJELA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA U PAZINU

Procedura o blagajničkom poslovanju 2023.

Procedura o blagajničkom poslovanju

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

 

Pristup informacijama

zahtjev – pristup informaciji

zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

kriteriji-za-odredjivanje-visine-naknade-stvarnih-materijalnih-troskova-i-troskova-dostave-informacije

izmjene-kriterija-za-odredjivanje-visine-naknade-stvarnih-materijalnih-troskova-i-troskova-dostave-informacije

Godisnje_izvjesce 2023

 

UPRAVNO VIJEĆE

Poziv za 22. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 23. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 24. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 25. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 26. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 27. sjednicu Upravnog vijeća – 11.07.2020.

Poziv za 28. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 29. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 30. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 31. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 32. sjednicu Upravnog vijeća-06.02.2020.

Poziv za 33. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 34. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 35. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 36. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 37. sjednicu Upravnog vijeća – 25.05.2020.

Poziv za 38. sjednicu Upravnog vijeća – 16.06.2020.

Poziv za 39. sjednicu Upravnog vijeća – 02.09.2020.

Poziv za 40. sjednicu Upravnog vijeća – 23.9.2020.

Poziv za 41. sjednicu Upravnog vijeća – 13.10.2020.

Poziv za 42. sjednicu Upravnog vijeća-1.12.2020.

Poziv za 43. sjednicu Upravnog vijeća – 30.12.2020.

Poziv za 44. sjednicu Upravnog vijeća – 28.1.2021.

Poziv za konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća – 12.3.2021.

Poziv za 2. sjednicu Upravnog vijeća – 25.5.2021

Poziv za 3. sjednicu Upravnog vijeća – 17.6.2021.

Poziv za 4. sjednicu Upravnog vijeća – 15.7.2021.

Poziv za 5.sjednicu Upravnog vijeća – 12.8.2021

Poziv za 6. sjednicu Upravnog vijeća – 31.8.2021.

Poziv za 7. sjednicu Upravnog vijeća – 24.9.2021.

Poziv za 8. sjednicu Upravnog vijeća – 07.10.2021.

Poziv za 9. sjednicu Upravnog vijeća – 25.10.2021.

Poziv za 10. sjednicu Upravnog vijeća – 16.11.2021.

Poziv za 11. sjednicu Upravnog vijeća – 14.12.2021.

Poziv za 12. sjednicu Upravnog vijeća – 17.12.2021.

Poziv za 13. sjednicu Upravnog vijeća – 23.12.2021.

Poziv za 14. sjednicu Upravnog vijeća – 26.1.2022.

Poziv za 15. sjednicu Upravnog vijeća – 23.2.2022.

Poziv za 16. sjednicu Upravnog vijeća – 28.2.2022.

Poziv za 17. sjednicu Upravnog vijeća – 12.5.2022

Poziv za 18. sjednicu Upravnog vijeća – 20.6.2022.

Poziv za 19. sjednicu Upravnog vijeća – 29.7.2022.

Poziv za 20. sjednicu Upravnog vijeća – 2.9.2022.

Poziv za 21. sjednicu Upravnog vijeća – 26.9.2022.

Poziv za 22. sjednicu Upravnog vijeća – 7.11.2022.

Poziv za 23. sjednicu Upravnog vijeća – 22.11.2022.

Poziv za 24. sjednicu Upravnog vijeća – 23.12.2022.

Poziv za 25. sjednicu Upravnog vijeća – 18.1.2023.

Poziv za 26. sjednicu Upravnog vijeća – 30.1.2023.

Poziv za konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća – 10.2.2023.

Poziv za 2. sjednicu Upravnog vijeća – 7.3.2023.

Poziv za 3. sjednicu Upravnog vijeća – 21.3.2023.

Poziv za 4. sjednicu Upravnog vijeća – 31.3.2023.

Poziv za 5. sjednicu Upravnog vijeća – 13.4.2023.

Poziv za 6. sjednicu Upravnog vijeća – 2.5.2023.

Poziv za 7. sjednicu Upravnog vijeća – 12.5.2023.

Poziv za 8. sjednicu Upravnog vijeća – 15.5.2023.

Poziv za 9. sjednicu Upravnog vijeća – 9.6.2023.

Poziv za 10. sjednicu Upravnog vijeća – 20.6.2023.

Poziv za 11. sjednicu Upravnog vijeća – 30.6.2023.

Poziv za 12. sjednicu Upravnog vijeća – 21.7. 2023.

Poziv za 13. sjednicu Upravnog vijeća – 28.7.2023.

Poziv za 14. sjednicu Upravnog vijeća – 4.9.2023.

Poziv za 15. sjednicu Upravnog vijeća – 29.9.2023.

Poziv za 16. sjednicu Upravnog vijeća – 17.11.2023.

Poziv za 17. sjednicu Upravnog vijeća – 4.12.2023.

Poziv za 18. sjednicu Upravnog vijeća – 15.12.2023.

Poziv za 19. sjednicu Upravnog vijeća – 18.1.2024.

Poziv za 20. sjednicu Upravnog vijeća – 31.1.2024.

Poziv za 21. sjednicu Upravnog vijeća – 5.2.2024.

Projekti

© Pučko otvoreno učilište Pazin 2024.

Skip to content